Środowisko 13 grudnia 2021

Przygotuj logo i wygraj nagrody

Przygotuj logo i wygraj nagrody

Gmina Krobia zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Krobi do udziału w konkursie na logo (znak słowno-graficzny), promujące proekologiczne działania krobskiego samorządu.

W zależności od techniki wykonania pracy konkursowej można ją złożyć do 27 grudnia br. osobiście w Urzędzie Miejskim w Krobi (ul. Rynek 1), przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Krobi,  ul. Rynek 1, 63-840 Krobia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej os@krobia.pl, z dopiskiem „Konkurs EKO Gmina Krobia - LOGO”. Do pracy konkursowej załączyć należy podpisany formularz zgłoszeniowy.

Celem konkursu jest promocja działań Gminy Krobia na rzecz środowiska naturalnego, w tym wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, pogłębianie wyobraźni
i rozwijanie uzdolnień plastycznych uczniów oraz wyłonienie najciekawszego projektu logo EKO Gmina Krobia.

Dla autorów 3 najciekawszych prac przewidziano nagrody rzeczowe:

1 miejsce – Smartwatch +  zestaw artystyczny,
2 miejsce – Słuchawki bezprzewodowe + zestaw artystyczny,
3 miejsce – Pendrive + zestaw artystyczny,

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie ww.krobia.pl

 

 
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz