Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 10 marca 2021

Przyznano kolejną dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony na początku lutego br. kolejny tegoroczny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkursem objęte zostało zadanie o nazwie: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie gminy Krobia. Złożona została jedna, poniżej wymieniona ofert, która po ocenie Komisji Konkursowej decyzją Burmistrza Krobi otrzymała wsparcie finansowe.

Tytuł zadania publicznego: „Wsparcie rozwoju i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez realizację programów grantowych”

Realizator: Stowarzyszenie „Dziecko” z siedzibą w Gostyniu

Udzielona kwota dotacji: 6.000,00 zł).

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 37/2021 Burmistrza Krobi z dnia 8 marca 2021 roku.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-03-10 15:08:23