Aktualności z NGO 28 marca 2019

Przyznano kolejne dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 5/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Za powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta, która po uzyskaniu pozytywnej oceny dokonanej przez Komisję Konkursową, decyzją Burmistrza Krobi uzyskała dofinansowanie na wsparcie realizacji zadania publicznego w kwocie 6.000,00 zł.

Więcej Informacji w BIPOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-03-28 13:37:58