Aktualności z NGO 20 stycznia 2021

Przyznano pierwsze dotacje organizacjom pozarządowym

Burmistrz Krobi rozstrzygnął częściowo ogłoszone w listopadzie ub.r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku. Rozstrzygnięć dokonano w ramach następujących konkursów i objętych nimi zadań:

Konkurs w zakresie kultury fizycznej:

1)      zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN” – wybrano ofertę zadania pt. „Krobianka 2021 – senior” przedłożoną przez Ludowy Zespół Sportowy Pinsel-Peter Krobianka Krobia z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 53.000,00 zł),

2)      zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych” – wybrano ofertę zadania pt. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Krobia poprzez uprawianie sportów siłowych, w szczególności trójboju siłowego” przedłożoną przez Stowarzyszenie Sportatut z siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 5.000,00 zł).

Konkurs w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1)      zadanie: „Organizacja zajęć, imprez bądź uroczystości odnoszących się do tradycji, kultury i rzemiosł kultywowanych na terenie gminy Krobia” – wybrano ofertę zadania pt. „Noce i dnie w muzeum” przedłożoną przez Fundację Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa z  siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 8.000,00 zł),

2)      zadanie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – działalność organizacji seniorów” – wybrano ofertę zadania pt. „Seniorze, to Twój czas” przedłożoną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krobi z  siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 12.000,00 zł),

3)      zadanie: „Dostarczanie żywności dla mieszkańców gminy Krobia w ramach funkcjonowania Banku Żywności” - wybrano ofertę zadania pt. „Pomoc żywnościowa dla rodzin z terenu gminy Krobia” przedłożoną przez Fundację „Sąsiedzi Sąsiadom” z  siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 20.000,00 zł).

Konkurs w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

1)      zadanie: „Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi” - wybrano ofertę zadania pt. „ZAJĘCIA NAUKOWO-TECHNICZNE W MAŁYM KOPERNIKU 2021” przedłożoną przez Stowarzyszenie Mercury z  siedzibą w Krobi (udzielona kwota dotacji: 8.000,00 zł).

Szczegóły w BIP w Zarządzeniach Nr 6/2021, 7/2021 i 8/2021 Burmistrza Krobi z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz