Inwestycje 24 listopada 2017

Rewolucja energetyczna w gminie Krobia?

Rewolucja energetyczna w gminie Krobia?

Czy gmina Krobia może w pełni uniezależnić się energetycznie? Czy istnieje możliwość wprowadzenia na obszarze jednej lub kilku sąsiednich gmin samowystarczalności energetycznej na bazie odnawialnych źródeł energii? Jak to zrobić? Te i inne rozważania były tematem przewodnim spotkania Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy z włodarzami gmin powiatu rawickiego oraz starostą rawickim, które 15 listopada br.
odbyło się w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi. Uczestnicy debaty wysłuchali też wystąpienia prof. dr hab. inż. Jana Popczyka, wykładowcy Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który na co dzień prowadzi wszechstronne badania w zakresie energetyki. Na przykładzie gminy Krobia prelegent przedstawił m.in. uwarunkowania sprzyjające wprowadzeniu na jej obszarze samodzielnej gospodarki energetycznej, opartej na odnawialnych źródłach energii, w tym na funkcjonującej farmie wiatrowej. Zdaniem prof. Popczyka istnieje możliwość uniezależnienia energetycznego gminy Krobia poprzez wykorzystanie energii produkowanej na farmie wiatrowej, wzbogaconej o energię z mikrobiogazowni. Przysłużyć miało by mu się również stworzenie spółdzielni energetycznej bądź klastra energetycznego. Przedstawiona przez prelegenta koncepcja zakładała m.in. budowę mikrobiogazowni w każdym z sołectw oraz biogazowni głównej, zlokalizowanej w okolicach Pudliszek i bazująca na odpadach wytwarzanych przez Grupę Kraft Heinz. Z Pudliszek z kolei sieć biogazowni rozgałęziać mogłaby się na inne gminy, w tym z terenu powiatu rawickiego. Jak przypomniał podczas spotkania burmistrz Krobi, pomysł wybudowania biogazowi w Pudliszkach, wykorzystującej odpady największego lokalnego przedsiębiorstwa, pojawił się już w minionych latach jednak nie został ostatecznie zrealizowany. Powrót do tej koncepcji mógłby natomiast sprawić, że gmina Krobia stanie się jednostką terytorialną całkowicie niezależną w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych swoich mieszkańców. Biorąc pod uwagę poruszone podczas spotkania tematy, prof. Popczyk zaproponował rozważnie utworzenia przy udziale studentów z terenu gminy Krobia, a zwłaszcza tych, których przedmiot studiów ściśle powiązany jest z tematyką energii odnawialnych i inżynierii, firmy energetycznej bądź filii istniejącego już przedsiębiorstwa, zajmującego się koordynacją produkcji i dystrybucji powstałej na własny użytek energii. By przekonać zgromadzonych o sukcesie przedsięwzięć w zakresie zapewnienia samowystarczalności energetycznej, prelegent przytoczył przykład śląskiej gminy Gierałtowice. Samorząd ten uniezależnił się energetycznie wykorzystując do tego m.in. instalacje fotowoltaiczne, które zamontowane zostały w placówkach edukacyjnych, ośrodku zdrowia i pływalni. Co więcej, w październiku br. Gierałtowice powołały wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową SA. klaster, zajmujący się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Czy gminę Krobia także czeka krok w stronę rewolucji energetycznej…? Miejmy nadzieję, że tak, ale o tym przekonamy się z pewnością w przyszłości.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-24 13:45:25