Aktualności z NGO 24 kwietnia 2017

Ruszył Program "Działaj Lokalnie"

Ruszył Program

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie X” 2017. Termin składania wniosków upływa 23 maja 2017 r. Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Szczegółowe inf...ormacje dostępne są na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.gostyn.pl, www.ngo.gostyn.pl
a także na Facebook.com: Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dziecko. Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-04-24 14:24:54