Inwestycje 9 grudnia 2020

Skorzystają nie tylko rolnicy

Skorzystają nie tylko rolnicy

Podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym roku Gmina Krobia skutecznie pozyskała z budżetu Województwa Wielkopolskiego środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki dotacji możliwe było tym razem wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego na części ulicy Odrodzenia w Krobi (do przejazdu kolejowego w Grabianowie). W ramach prac realizowanych na odcinku 1,04 km i szerokości od 4 do 5 m wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a następnie ułożono nawierzchnię z tłucznia granitowego, stabilizowanego mechanicznie, układanego rozsiełaczem. Dodatkowo na części drogi zostało ścięte i uzupełnione pobocze. Wartość inwestycji, której wykonawcą byłą lokalna firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk, wyniosła 157 019,14 zł. Jak wspomniano już wcześniej, na realizację zadania Gmina Krobia pozyskała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, która w tym roku wyniosła 117 000,00 zł. Tym samym koszt poniesiony bezpośrednio przez krobski samorząd wyniósł niewiele ponad 40 tys. zł. Należy zaznaczyć, iż wybór drogi, na której przeprowadzono inwestycję, nie był przypadkowy. Jest to bowiem nie tylko ciąg komunikacyjny stanowiący dojazd do wielu zamieszkałych posesji, ale również droga wykorzystywana często przez spacerowiczów i rowerzystów. Warto także wspomnieć, iż przy części drogi zostało posadzonych kilkadziesiąt drzew, które przyczyniają się to uatrakcyjnienia tego miejsca.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz