Oświata 25 czerwca 2020

Spotkanie informacyjno – promocyjne dotyczące projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi

Spotkanie informacyjno – promocyjne związane z rekrutacją do projektu pn. „Radosny Maluch - pierwszy żłobek w Krobi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy  z powodu opieki nad małymi dziećmi odbędzie się dnia 29.06.2020r. o godz. 18:00 w siedzibie biura projektu  przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi.

Uwaga przypominamy o konieczności   stosowanie się do obowiązujących  zasad sanitarnych zapobiegających rozpowszechnianie się koronawirusa  SARS-CoV2  tj. zakładania masek oraz zachowania odpowiedniego dystansu.

Pliki do pobrania:

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz