Aktualności 23 listopada 2017

Sukcesy osiągają nie tylko w szkole...

Sukcesy osiągają nie tylko w szkole...

86 uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Krobia odebrało 22 listopada, podczas sesji Rady Miejskiej w Krobi, stypendia Rady za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w roku szkolnym 2016/2017. Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów, których pula wyniosła 13 500,00 zł, wnioskować o nie mogli dyrektorzy szkół bądź organizacje działające na rzecz sportu, kultury lub nauki. Warunkiem przyznania stypendium było również:
- zajęcie I, II lub III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej rejonu leszczyńskiego,
- otrzymanie I,II lub III nagrody indywidualnie bądź zespołowo w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub co najmniej wyróżnienia w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
- uzyskanie tytuł „Laureata”, I,II lub III miejsca w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim bądź I, II lub III miejsca w konkursach i olimpiadach o zasięgu co najmniej powiatowym.

Uchwałą Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2017 r. stypendia Rady Miejskiej w Krobi postanowiono przyznać:

1. Za wybitne osiągnięcia pozaszkolne w kulturze:
Agacie Gumułce, Joannie Ratajczyk, Katarzynie Rychel, Ziemowitowi Żołędziowskiemu, Marcie Siemowskiej, Aleksandrze Piechockiej, Weronice Przybył, Elizie Perdon, Wiktorii Skrzypczak, Annie Szczepaniak

2. Za wybitne osiągnięcia naukowe:
- Michalinie Jesiak, Filipowi Borowczykowi, Amelii Gronowskiej, Agacie Gumułce,
- Korneliuszowi Antkowiakowi,
- reprezentacji ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi w konkursie „Postaw na słońce”, w składzie: Amelia Gronowska, Agata Gumułka, Aleksandra Goździk, Izabela Kaźmierczak, Anna Klupś, Nikodem Puślednik, Martyna Stróżyk, Zuzanna Surma, Angelika Tyrka, Adam Urbański,
- reprezentacji ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi w I Ogólnopolskim Turnieju Kucharskim, w składzie: Klaudia Berger, Wiktor Sikorski,
- reprezentacji ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi w XXI Ogólnopolskim Turnieju Motoryzacyjnym, w składzie: Mikołaj Nele, Dariusz Miterski, Jakub Bartkowiak,
- reprezentacji Szkoły Podstawowej im prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi w konkursie „Bóg, Honor i Ojczyzna wartości polskiego ziemiaństwa”, w składzie: Joachim Knapp, Jędrzej Gembiak,Paweł Twardowski,Sebastian Ciesielski,
- drużynie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, w składzie: Agata Chuda, Igor Cieśla,Korneliusz Antkowiak, Paulina Andrzejewska,
- drużynie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, w składzie: Bartosz Prętkowski, Sławomir Mendyka, Monika Kaczmarek.

3. Za wybitne osiągnięcia w sporcie:
- Klaudii Budasz, Bartoszowi Parisowi, Marii Kubiak, Klaudii Łuczak, Weronice Szlachetce, Kornelii Kaczmarek, Weronice Smektale, Hubertowi Smektale, Jakubowi Nowakowi, Marietcie Mazurek, Mateuszowi Andrzejewskiemu,
- drużynie dziewcząt KA 4 resPect, w składzie: Kornelia Kaczmarek, Zofia Kubiak, Zofia Karolczak, Weronika Szlachetka, Zuzanna Sojka, Małgorzata Rychel, Julia Cichosz, Klaudia Łuczak,
- reprezentacji ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi w piłce siatkowej plażowej chłopców, w składzie: Szymon Turczyński, Mikołaj Nele,
- reprezentacji ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi w halowej piłce nożnej, w składzie: Hubert Kutzmann, Damian Biernacki, Fryderyk Kokot, Eryk Moryson, Szymon Kędziora, Tobiasz Malcherek, Adrian Kaczmarek, Łukasz Ratajczak, Sławomir Bujak, Adrian Szuba,
- reprezentacji ZSOiZ im. Ziemi Krobskiej w Krobi w piłce siatkowej plażowej dziewcząt, w składzie: Anna Serwatka, Agnieszka Bodzioch,
- drużynie minisiatkówki chłopców Szkoły Podstawowej im prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, w składzie: Adam Hoska, Kamil Dykcik, Antoni Kuźnik, Wiktor Skorupka, Jakub Nawrocki, Marcin Marciniak, Łukasz Łysakowski, Mateusz Mikołajczak, Piotr Podworski, Marcin Śmierzchała,
- drużynie siatkówki chłopców Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, w składzie: Jędrzej Gembiak, Bartosz Gorynia, Joachim Knapp, Artur Biernat, Wiktor Dudka, Patryk Pierzchlewicz, Bartosz Fórmanowski, Jakub Jankowiak, Mikołaj Gubański,
- drużynie Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, w składzie: Agata Chuda, Jakub Chorała, Mateusz Smektała.

Wręczenie stypendiów zakończył występ jednej ze stypendystek - Elizy Perdon, która zaprezentowała zgromadzonych swoje taneczne umiejętności. Warto również dodać, że jak wspomniano powyżej stypendia dotyczyły roku szkolnego 2016/2017, stąd niektóre druzyny obecnych szkół podstawowych reprezentowały wówczas gimnazja.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-11-23 13:23:59