Komunikaty 14 marca 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W obliczu zagrożenia, jakim jest koronawirus, wszyscy zobowiązani jesteśmy do podjęcia wszelkich możliwych kroków, by maksymalnie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i zatrzymać pandemię. Zdrowie Polaków, w tym mieszkańców gminy Krobia - naszej małej Ojczyzny, zależy jednak w dużej mierze od nas samych. To moment, kiedy możemy wszyscy zdać egzamin z naszej lokalnej odpowiedzialności i solidarności. W trosce o wspólne bezpieczeństwo apeluję zatem do Państwa o rozwagę, przestrzeganie poleceń przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz nieuleganie panice. Proszę również o możliwe maksymalne ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz o rezygnację ze spotkań towarzyskich. Jeżeli nie musimy wychodzić, pozostańmy w domach! Ponieważ najbardziej narażone na powikłania wywołane koronawirusem są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz te, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe, apeluję, by nie pozostawiać ich samych sobie. Wykażmy się empatią nie tylko wobec naszych bliskich, ale również sąsiadów i pozostałych mieszkańców gminy Krobia, którzy potrzebują wsparcia.

Do Państwa dyspozycji pozostaje pełniące 24/7 dyżury Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, z którego pracownikami skontaktować się można pod numerem tel. 512 356 356

Gorąco wierzę, że rozsądek, ludzka solidarność i wrażliwość, pozwolą nam przetrwać ten trudny czas.

Życzę Państwu jak najserdeczniej zdrowia i spokoju.

Burmistrz Krobi
Łukasz KubiakOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-03-14 12:59:30