Komunikaty 03 lipca 2019

Szanowni rolnicy!

Szanowni rolnicy!

Żniwa w rolnictwie to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci. Mając na uwadze powyższe, przedstawiamy Państwu apel, wystosowany do rolników przez Stanisławę Ziółkowską - Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.