Komunikaty 13 marca 2020

UWAGA! STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!

UWAGA! STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!

W dniu dzisiejszym Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?

1. Od niedzieli 15 marca zamknięte zostaną na 10 dni (z możliwością przedłużenia o kolejne) granice naszego kraju dla cudzoziemców. Polacy wracający zza granicy zostaną również objęci obowiązkową 14-dniową kwarantanną - na zasadach przyjętych na chwilę obecną, a więc domową (poza osobami, które nie mają miejsca zamieszkania. W ich przypadku miejsca kwarantanny wskazywane będą przez wojewodów). Zakaz nie dotyczy cudzoziemców mieszkających i legalnie pracujących w Polsce, jednak również w ich przypadku obowiązywać będzie 14-dniowa kwarantanna.

2. Zawieszone zostają międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli również wrócić do Polski transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Nie zostaną zawieszone krajowe połączenia lotnicze i kolejowe. Funkcjonował będzie również transport cargo, który umożliwić ma tranzyt towarów.

3. Ograniczona zostaje działalność galerii handlowych, w których czynne będą mogły być jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie.

4. Na okres 14 dni zamknięte zostaną dla klientów restauracje, kluby, bary, puby i kawiarnie. Podmioty te świadczyć będą mogły jednak usługi na wynos.

5. Zakazane zostają zgromadzenia powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym, w tym msze święte. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

6. Przedłużony zostanie termin składania deklaracji podatkowej.

Pomimo wprowadzenia stanu epidemicznego sklepy i banki, poza galeriami handlowymi, pozostaną otwarte.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego specjalny komunikat wydał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, w którym zwraca się on do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Arcybiskup przypomina również o dyspensie wydawanej przed biskupów diecezjalny od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego.

Więcej informacji na temat aktualnej sytuacji w Polsce związanej z koronawirusem znaleźć można na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Po raz kolejny apelujemy również do tych z Państwa, którzy nie muszą opuszczać miejsca zamieszkania, by pozostali w domach i ograniczyli kontakt z innymi osobami do niezbędnego minimum. Przypominamy również o zasadach higieny oraz zachęcamy do załatwiania wszelkich spraw urzędowych drogą elektroniczną (o ile nie zachodzi konieczność osobistego stawiennictwa)