Aktualności 18 marca 2017

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci...

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci...

Śmierć zawsze stawia nas w obliczu obezwładniającej bezsilności i zabiera w nieznane. Dlatego z głębokim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy dzisiaj informację o śmierci śp. Mirosława Walusia, burmistrza Krobi w latach 1990-2006, radnego Rady Powiatu Gostyńskiego w latach 2006-2010, nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.Rodzinie i najbliższym śp. Mirosława Walusia składamy wyrazy głębokiego współczucia w tym trudnym dla nich czasie, zapewniając jednocześnie o naszej pamięci.

Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak,
radni Rady Miejskiej w Krobi,
kierownicy, dyrektorzy, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Krobia.

Ceremonia pogrzebowa śp. Mirosława Walusia rozpocznie się 21 marca o godz. 12:00 mszą św., odprawioną w kościele pw. Św. Mikołaja w Krobi. Po niej, trumna z ciałem zmarłego spocznie na cmentarzu parafialnym w Krobi.

Mirosław Waluś był absolwentem matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 15 lipca 1978 roku zamieszkał w Krobi. Była nauczycielem matematyki w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. W latach 1978-89 działał w podziemnych strukturach opozycyjnych. Kolportował pisma tzw. „drugiego obiegu", a także brał udział w konspiracyjnych spotkaniach edukacyjnych i historycznych. W latach 1989-90 był przewodniczącym Gminnego Komitetu Obywatelskiego „SOLIDARNOŚĆ” w Krobi i członkiem władz województwa leszczyńskiego. W pierwszych wolnych wyborach samorządowych, 27 maja 1990 roku, został wybrany radnym Rady Gminy i Miasta w Krobi. Był wybierany ponownie radnym w latach 1994 i 1998. W dniu 19 czerwca 1990 roku został wybrany Burmistrzem Gminy i Miasta w Krobi. Funkcję burmistrza sprawował przez trzy kadencje - do 2002 roku. W roku 2002, w pierwszych bezpośrednich wyborach, wybrany został burmistrzem Krobia na kolejną, czwartą kadencję. W latach 2006-2012 był pełnomocnikiem powiatowym partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie gostyńskim, z ramienia której, w latach 2006-2010, sprawował mandat radnego Rady Powiatu Gostyńskiego. W 2013 roku wycofał się z działalności politycznej, poświęcając się pracy pedagogicznej w szkole i działaniom społecznym na rzecz obrony krobskiej ziemi przed budową odkrywkowej kopalni węgla brunatnego. Mirosław Waluś jest również autorem wstępu do książki Waldemara Handke – „Polegaj jak na Zawiszy… (Dzieje organizacji A.K. „Zawisza” w Krobi w latach 1947-1950) oraz książki pt. „Trzydziestoletnia historia krzyży w szkołach w Krobi w parafii p.w. św. Mikołaja w Krobi”. Był również aktywnym biegaczem i pierwszym mieszkańcem gminy Krobia, który przebiegł maraton.

Za działalność publiczną w latach 1990-2012, Mirosław Waluś odznaczony został: - medalem Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole, - - medalem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, - medalem 200-lecia „Mazurka Dąbrowskiego”, - medalem prof. Józefa Zwierzyckiego, - medalem „PRO MEMORIA” przyznany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, - medalem 25-lecia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „SOLIDARNOŚĆ”,
- medalem „Zasłużony dla oświaty leszczyńskiej”.

11 listopada 2016 roku, w uznaniu za działalność na rzecz gminy Krobia i jej mieszkańców, Mirosław Waluś odebrał odznaczenie "Zasłużony dla gminy Krobia", przyznane mu uchwałą Rady Miejskiej w Krobi.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-03-18 21:59:49