Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 06 lipca 2020

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

Uwaga! Ograniczenia w obsłudze klientów jednostek organizacyjnych Gminy Krobia!

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu gostyńskiego, w trosce o dobro mieszkańców, klientów Urzędu Miejskiego w Krobi i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi oraz ich pracowników informujemy, że z dniem 7 lipca 2020 r., do odwołania, ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Urzędu – ul. Rynek 1 i Pl. Kościuszki 3 oraz MGOPS w Krobi. Pracownicy tych jednostek nadal będą do Państwa dyspozycji telefonicznie i mailowo. W sprawach pilnych należy kontaktować się: w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00,
w pozostałe dni od godz. 7.00 do 15.00. Wykaz numerów telefonów pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi wraz
z numerami telefonów i adresami mailowymi dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia
http://krobia.biuletyn.net/?bip=1&cid=1051

Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krobi skontaktować można się następująco:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi
- tel. 65 5711 109, e-mail: opskrobia@poczta.onet.pl
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
- tel. 65 5711 005, e-mail: zasilki@krobia.pl
Świadczenie wychowawcze (500+)
- tel. 65 5711 109, 796 000 784, e-mail: rodzina500@krobia.pl

Jeżeli załatwienie sprawy w Urzędzie Miejskim w Krobi lub Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi wymaga osobistego stawiennictwa, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W takich przypadkach ważne jest, by w instytucjach tych pojawiła się wyłącznie osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi klienta, m.in. poprzez EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) oraz ePUAP (Elektroniczną Skrzynkę Podawczą). Informacja o tym, jak załatwić sprawy w poszczególnych wydziałach i referatach Urzędu Miejskiego w Krobi, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce
„Jak załatwić sprawę”.

Wszelką korespondencję pozostawić można również w skrzynkach pocztowych, umieszczonych przy wejściach do budynków UM w Krobi oraz MGOPS w Krobi.

Załatwienie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego ograniczone zostaje tylko i wyłącznie do rejestracji zgonu,
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 65 57 11 141 lub 515 248 520. Sprawy z zakresu ewidencji ludności
i dowodów osobistych zostają ograniczone do fizycznego odbioru dowodu osobistego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 65 57 11 141 lub 504 103 367. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej załatwiane będą na bieżąco ale tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 65 57 11 141

Wszystkie zobowiązania finansowe prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Nr główny rachunku Gminy Krobia:
89 1020 4027 0000 1302 0806 2582.
Wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 82 1020 4027 0000 1802 0806 2657.