Komunikaty 30 sierpnia 2019

Uwaga! Ważna informacja!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że od 2 września 2019 r. obsługa bankowa w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych, będzie prowadzona przez placówkę Poczty Polskiej w Krobi przy ul. Kobylińskiej 3. Powyższa zmiana wynika z przyczyn niezależnych od Gminy Krobia, gdyż jest związana z zakończeniem współpracy Banku PKO BP SA z Agencją Banku zlokalizowaną na Rynku w Krobi. Jednocześnie informujemy, że wszelkie płatności np. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków transportowych, opłat skarbowych i innych, można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Krobia lub za pomocą terminali płatniczych (kartą) w Urzędzie Miejskim w Krobi.Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-30 13:35:06