Środowisko 26 listopada 2021

Uwaga, azbest!

Uwaga, azbest!

Informujemy, że przyznano Gminie Krobia pomoc finansową ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia”.
Jednocześnie przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Krobi można składać do odwołania wnioski o odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Gminy Krobia lub odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi.
Więcej informacji o prowadzonych działaniach proekologicznych oraz możliwych formach dofinansowania na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska naturalnego można znaleźć na stronie internetowej Funduszu pod adresem: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz