Komunikaty 24 kwietnia 2020

Uwaga mieszkańcy Pudliszek!

Uwaga mieszkańcy Pudliszek!

GEO-STAR Usługi Geodezyjne s.c. z siedzibą w Koninie informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębu Pudliszki. Prace, które wykonywane są na rzecz Starostwa Powiatowego w Gostyniu (Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geologicznej i Kartograficznej w Gostyniu), polegają na geodezyjnym pomiarze budynków i nie mają charakteru kontrolnego. Wobec powyższego zarówno zleceniodawca jak i realizator prac zwracają się do Państwa z prośbą o umożliwienie wstępu na posesję w celu dokonania stosownych pomiarów (czas pomiaru to ok. 15 minut). Geodeci, wyposażeni w kamizelki odblaskowe i maseczki ochronne, zbierać będą również od właścicieli nieruchomości informacje dodatkowe na temat budynków (m.in. rok zakończenia budowy lub przebudowy oraz liczba i rodzaj pomieszczeń). Przewidywany termin zakończenia prac geodezyjnych ustalony został na 31 sierpnia 2020 r.