Aktualności 27 października 2021

W hołdzie Bohaterom

W hołdzie Bohaterom

21 października mieszkańcy gminy Krobia uczcili pamięć tych, którzy oddali swe życie za Ojczyznę. Przypomnijmy, że dokładnie 82 lata wcześniej, w ramach Operacji Tannenberg, przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta, na krobskim rynku rozstrzelani zostali: Jan Borowski, Antoni Böhm, Marceli Chudy, Julian Łoniewski. Henryk Pawlicki, Kazimierz Sonnenberg i Jan Trawiński z Krobia, a także Józef Korytowski z Chwałkowa, Franciszek Wolny z Karca, Mariusz Sumiński z Kuczyny, Stanisław Gil z Niepartu, Władysław Holewińśki z Ziemlina oraz mieszkańcy Pępowa - Feliks Poprawa, Jan Szczurny i Walenty Walczak. Rocznicowe uroczystości zainaugurowała Msza św., odprawiona w intencji poległych i ich rodzin w kościele pw. św. Mikołaja w Krobi. Po niej, w asyście Kompanii honorowej 4 Pułku Przeciwlotniczego w Lesznie, pocztów sztandarowych i Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krobi, uczestnicy uroczystości udali się na krobski cmentarz, gdzie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Dziedziczak, Dyrektor Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Zenon Jóźwiak, Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak oraz przedstawiciel rodzin rozstrzelanych Krzysztof Łoniewski dokonali symbolicznego odsłonięcia odrestaurowanego pomnika na mogile synów krobskiej i pępowskiej ziemi. Po
okolicznościowych przemówieniach oraz poświęceniu pomnika przez proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Krobia ks. kanonika Sławomira Grośtego, odczytano apel pamięci, a następnie oddano salwę honorową ku pamięci zamordowanych. W dalszej części uroczystości władze samorządowej, delegacje, zaproszeni goście oraz rodziny rozstrzelanych złożyli wieńce i wiązanki na mogile ofiar z 21 października 1939 r., zaś uczniowie Szkoły Podstawowej w Krobi zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Na koniec warto dodać, że mogiła rozstrzelanych została w tym roku odrestaurowana przez krobski samorząd dzięki dotacji pozyskanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zakres prac obejmował demontaż okładzin poziomych z płyt granitowych i zamontowanie nowych, wymianę okładzin z piaskowca, zmianę napisu na ścianie pionowej („Pamięci Cywilnych Ofiar Wojny”) oraz usunięcie ze ściany pionowej Krzyża Grunwaldu i zastąpieniu go Godłem Polski. W ramach przedsięwzięcia oczyszczono i poddano konserwacji również krzyż pionowy, dokonano zmiany tekstu na tablicy inskrypcyjnej („Tu spoczywają Polacy zamordowani przez Niemców w publicznej egzekucji w dniu 21 października 1939 r.”) oraz uszeregowano alfabetycznie nazwiska ofiar na nowych tablicach. Realizacją robót zajął się Benjamin Sierpowski prowadzący firmę usługowo – handlową w Rawiczu. Koszt wykonanych prac wyniósł 114 465,61 zł brutto, z czego 97 200,00 zł pokryte zostało ze środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Galeria_Facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz