Komunikaty 26 kwietnia 2020

Wraca pobór opłat za parkowanie

Wraca pobór opłat za parkowanie

Gmina Krobia informuje, że od poniedziałku 27 kwietnia wznowiony zostaje pobór opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Krobi. Przypominamy, że parkowanie w Strefie płatne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-16:00. Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo użytkowników parkometrów, urządzenia te poddawane będą systematycznej dezynfekcji.