Komunikaty 14 maja 2018

Zapraszamy do dyskusji na temat sprzedaży alkoholu na terenie gminy

Zapraszamy do dyskusji na temat sprzedaży alkoholu na terenie gminy

9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2016 poz. 487 ze zmianami). W związku z powyższym Rada Miejska w Krobi zobowiązania jest do podjęcia, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowej uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość wprowadzenie ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych - w godz. 22:00-6:00, jak również podziału zezwoleń na poszczególne sołectwa. W związku ze zmianą powyższych przepisów informujemy o możliwości składania opinii, uwag i wniosków dotyczących ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krobia. Można je składać do 1 czerwca br., pisemnie, osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi  lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pelnomocnik@krobia.home.pl. 14 maja br. rozpoczną się również w powyższej sprawie spotkania z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Krobia, których harmonogram znajduje się poniżej. Zebrania odbywać się będą w świetlicach wiejskich, zaś w przypadku Grabianowa w domu sołtysa

Miejscowość   Data    Godzina zebrania

Ciołkowo        14 maja           20.00
Grabianowo    15 maja           19:30
Stara Krobia   15 maja           20.00
Bukownica     16 maja           20:00
Domachowo   16 maja           20.00
Pudliszki         16 maja           19:00
Kuczyna         17 maja           19.00
Niepart            17 maja           20.00
Karzec             18 maja           19.00
Wymysłowo   18 maja           19:00
Żychlewo        18 maja           20:15
Przyborowo    21 maja           19.00
Sułkowice       22 maja           19:30
Rogowo          23 maja           20.00
Chumiętki       23 maja           20:00
Gogolewo       24 maja           20.00
Posadowo       24 maja           19:00
Pijanowice      25 maja           18.00
Chwałkowo    28 maja           19:30
Potarzyca        29 maja           20:00
Kuczynka       29 maja           20:00
Ziemlin           30 maja           19:30Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-14 13:58:23