Komunikaty 29 sierpnia 2019

Zapraszamy do współtworzenia gminnego budżetu

Trwają prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020. Wzorem lat ubiegłych mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w nim przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania gminy. Mając na uwadze powyższe serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem i do wypełniania stosownych wniosków. Można je pobierać u sołtysów, ze strony internetowej Gminy Krobia – www.krobia.pl lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1). Każdy wniosek powinien zostać podpisany przez mieszkańca lub grupę mieszkańców oraz zawierać dane adresowe i kontaktowe wnioskodawcy. Wypełnione wnioski składać można osobiście u sołtysów lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi bądź też przesłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl, w terminie do 20 września br. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną przeanalizowane pod kątem celowości i możliwości ich wykonania, a następnie przedstawione radnym Rady Miejskiej w Krobi, którzy podejmują stosowne decyzje w zakresie budżetu gminy.  Przypominamy również, że do 30 września 2019 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach gminy Krobia przeznaczona zostanie z tego tytułu kwota 480 000,00 zł.

Krobia herb mały

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93_1Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-30 10:10:28