Komunikaty 20 marca 2019

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

 Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1.      Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/34/2018   Rady Miejskiej    w  Krobi  z  dnia  19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia  na lata 2019 – 2029.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Krobia na rok 2019.

5.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pępowo.

6.     Wolne głosy i wnioski.

7.     Zakończenie.