Komunikaty 23 lipca 2018

Zapraszamy na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak zaprasza na XLVIII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 24 lipca br., o godz. 10:00, w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
a) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krobia na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Krobia w celu ograniczenia niskiej emisji,
b) wyrażenia woli utworzenia Klastra Energii „Zielona energia dla południowo-zachodniej Wielkopolski” i przystąpienia przez Gminę Krobia do Klastra.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-07-24 07:57:14