Komunikaty 22 września 2020

Zapraszamy na XXV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XXV sesję Rady Miejskiej w Krobi w dniu 24 września 2020 r. o godz. 17.00, która odbędzie się w Kinie Szarotka w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Krobi :


1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Krobia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Mozliwość oglądania sesji za pomocą aplikacji youtube online: https://youtu.be/21SCzF_y-Tc