Aktualności z NGO 11 lutego 2016

Zapraszamy na spotkanie!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w dniu 16 lutego br. o godzinie 16:00 w sali Przemysła II na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, poświęcone pozyskiwaniu środków zewnętrznych (mikrodotacji). Podczas spotkania przedstawione zostaną również usługi Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Serdecznie zapraszamy!