Aktualności 20 stycznia 2022

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów - Światło

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów - Światło

W dniach od 2  do 16 lutego 2022 r. odbywać się będzie rekrutacja uczniów na  semestr ŚWIATŁO na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów przez animatorów w Małym Koperniku w Krobi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Więcej informacji w BIP.

Zarządzenia nr 7 - SP Krobia

Zarządzenia nr 8 - SP Pudliszki

Zarządzenia nr 9 - SP Stara Krobia

Zarządzenia nr 10 - SP Niepart

 

Wydłużamy termin rekrutacji uczniów na semestr ŚWIATŁO do 11 marca 2022 r. na zajęcia dodatkowe prowadzone metodą doświadczeń i eksperymentów przez animatorów w Małym Koperniku w Krobi w związku z realizacją projektu pn. „Nauka przez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalnym Centrum Popularyzacji, Nauki i Edukacji i Innowacji w Krobi.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Więcej informacji w BIP.

Zarządzenia nr 27 - SP Krobia

Zarządzenia nr 28 - SP Pudliszki

Zarządzenia nr 29 - SP Stara Krobia

Zarządzenia nr 30 - SP Niepart

Pliki do pobrania:

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz