Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Aktualności 26 marca 2020

Zgłoszenia kandydatów również mailem

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w związku z panującą na terenie RP sytuacją epidemiczną, dopuszcza się możliwość dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również pocztą lub w formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku gminy Krobia zgłoszenia przesyłać można pocztą tradycyjną (Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia) lub mailem, na adres gospodarka@krobia.pl.

UWAGA! Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2029 z dnia 27 lutego 2019 r., na chwilę obecną prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy: komitetu wyborczego partii politycznej, koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych lub reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem tel. 65 57 11 141 lub 504 103 367.