Inwestycje 02 kwietnia 2021

Zgodnie z wolą mieszkańców

Zgodnie z wolą mieszkańców

30 marca br. zakończono prace związane z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Ziemlinie. W ramach inwestycji, która realizowana było w systemie dwuletnim, ułożono m.in. kostkę brukową, wykonano chodnik i schody ograniczone palisadą, a także zamontowano 3 zapory parkingowe. Zadanie wykonała Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”, a łączny koszt zakupu materiałów i robót budowlanych wyniósł 46 490,78 zł. Warto w tym miejscu dodać, że większość tej kwoty stanowiły środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Ziemlina (w latach 2020 i 2021), o czym zdecydowali sami mieszkańcy sołectwa podczas zebrań wiejskich.

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz