Komunikaty 29 sierpnia 2019

Złóż wniosek o stypendium szkolne

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje o możliwości składania wniosków na stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krobia. Druki wniosków można pobierać od dnia 29 sierpnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wielkopolskich 126, biuro nr 2)  lub ze stron internetowych www.krobia.pl oraz http://mgopskrobia.nowoczesnyurzad.pl/. Wypełnione wnioski wraz z pełną dokumentacją, w tym klauzulą informacyjną, należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi, w terminie od 1 do 16 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października br. Kryterium dochodowe na członka rodziny nie może przekraczać 528,00 zł netto. Należy wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2019 r. (m-c poprzedzający składanie wniosku). Stypendium zostanie wypłacone po otrzymaniu na ten cel dotacji, po uprzednim przedstawieniu imiennych rachunków bądź faktur potwierdzających zakupione artykuły szkolne. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi informuje jednocześnie, że 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Krobia na wypłatę stypendium można przeznaczyć na zasiłek szkolny. Pomoc ta może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

wniosek_styp_20192020

Klauzula informacyjna dla klientów MiejskoOpublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-29 10:17:36