Aktualności z NGO 01 grudnia 2020

Zostań członkiem Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 171/2020, Zarządzeniem Nr 172/2020 oraz Zarządzeniem Nr 173/2020 Burmistrza Krobi z dnia 24 listopada 2020 r.

Termin składania kandydatur mija 8 grudnia 2020 roku.

Więcej_BIP

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz