Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 31 lipca 2020

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego  do produkcji rolnej

W terminie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Krobi, pokój nr 2, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć :

1.   Faktury VAT, wystawione od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. oraz zestawienie tych faktur,

2.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie,

3.   Dokument potwierdzający średnią roczną liczbę bydła, wydany przez kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:  100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami są do pobrania :

- w Urzędzie Miejskim w Krobi - pokój nr 2,

- na stronie internetowej Gminy Krobia, (zakładka „Biuletyn Informacji Publicznej" -> Jak załatwić sprawę-> Podatki i opłaty lokalne -> Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).