Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Kalendarz 27 stycznia 2023

Zapraszamy na LV sesję Rady Miejskiej w Krobi

Data rozpoczęcia: 2023-01-27 15:30
Data zakończenia: 2023-01-27 18:00


Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na LV sesję Rady Miejskiej w Krobi  w dniu 27 stycznia 2023 r.   o godz. 15.30,  która odbędzie się  w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT  w  Krobi ul. Sportowa 1                                                  

 

Porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych       w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Krobi   z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Krobia w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków od osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 i korzystających z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krobi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krobia.
 12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krobia.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Wielkopolska” Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu, przy ul. Sarnowskiej 2/219,63-900 Rawicz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu.
 15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/458/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2023 – 2031.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Krobia na rok 2023.
 18.  Wolne głosy i wnioski.
 19.  Zakończenie

 

Projekty uchwał

 

Transmisja online - Sesji Rady Miejskiej w Krobi - godz. 15:30Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2023-01-23 13:49:31