Komunikaty 15 lutego 2024

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

KONSULTACJE SPOŁECZNE – zapraszamy!

Burmistrz Krobi informuje, iż zgodnie z wydanym Zarządzeniem nr 22/2024 z dnia 15 lutego 2024 roku ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033, z którym można się zapoznać, klikając w odnośnik poniżej. Projekt został również umieszczony na BIP Gminy Krobia[PP1]  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1, 63-840 Krobia).

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Krobia, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a w szczególności działających na terenie gminy Krobia organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, do sąsiednich i nieopodal ległych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, do właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także wszelkich innych osób, odczuwających silne powiązania z Gminą Krobia.

Konsultacje odbędą się w okresie od 22 lutego do 27 marca 2024 roku w dwojakiej formie:

1) zgłaszania uwag, opinii i propozycji do przedmiotu konsultacji na piśmie bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w godzinach funkcjonowania Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: krobia@krobia.pl przy wykorzystaniu formularza, dostępnego w odnośniku poniżej.

2) otwartego, protokołowanego spotkania z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi podmiotami, umożliwiającego zgłaszanie uwag, opinii i propozycji do przedmiotu konsultacji, które odbędzie się w dniu 11 marca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 16:00 w budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego "KROB-KULT" w Krobi (ul. Sportowa 1, Krobia).

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału we wspólnym kreowaniu kierunków rozwoju naszej Gminy.

Szczegółowe informacje dostępne są w ww. Zarządzeniu Burmistrza Krobi, dostępnym na BIP.

Strategia Rozwoju Gminy Krobia na lata 2023-2033 - projekt
Formularz zgłaszania uwag do projektu SRGK na lata 2023-2033 (DOC)

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz