Aktualności

Projekty unijne 10 grudnia 2019 Gmina Krobia jako Beneficjent realizuje projekt „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi

Gmina Krobia jako Beneficjent realizuje projekt „Radosny Maluch”- pierwszy żłobek w Krobi

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Numer i nazwa osi priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: 6: Rynek pracy. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki

Komunikaty 10 grudnia 2019 Informacja o nie rozstrzygnięciu  otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Informacja o nie rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna

Burmistrz Krobi informuje, że ogłoszony Zarządzeniem Nr 127/2019 z dnia 30.10.2019r. otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennego opiekuna, został nie rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Uzasadnienie: Ostatecznym terminem składania ofert wraz z wymaganymi załącznikami został

Inwestycje 9 grudnia 2019 Zmodernizowano kolejną drogę

Zmodernizowano kolejną drogę

Zakończono prace związane z przebudową drogi w Chwałkowie. Inwestycja realizowana była w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4m”, a w jej efekcie powstała ciąg komunikacyjny z kostki brukowej o długości 230 m.b. i szerokości

Inwestycje 9 grudnia 2019 Przebudowa Gościńca zakończona

Przebudowa Gościńca zakończona

Dobiegły końca prace budowlane w budynku Biskupiańskiego Gościńca w Domachowie, które na zlecenie Gminy Krobia przeprowadziła firma „LUX” Urszula Żukowska, Grzegorz Żukowski S.C. ze Święciechowy. Zadaniem wykonawcy było sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Projekty unijne 9 grudnia 2019 Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

Rewitalizacja Krobi nabiera tempa

29 listopada podpisana została umowa pomiędzy Gminą Krobia a firmą „RAF-MAL Zakład Usługowo – Remonotwy Rafał Piotrowski z Gostynia dotycząca realizacji inwestycji pn. „Centrum Biblioteczno-Kulturalne KROB_KULT” w ramach projektu „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum”. Budowa Centrum realizowana będzie na

Aktualności z NGO 9 grudnia 2019 Dostrzeżeni za swoją działalność

Dostrzeżeni za swoją działalność

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOPS rozstrzygnęło konkurs na najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Gala Finałowa Konkursu „Działania godne uwagi” odbyła się w Urzędzie Miasta Poznania, a wśród nagrodzonych podmiotów z terenu subregionu leszczyńskiego

Komunikaty 9 grudnia 2019 Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

Uwaga właściciele nieruchomości niezamieszkałych!

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010) informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, będą mieli obowiązek posiadania

Komunikaty 02 grudnia 2019 Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego ogłoszonych Zarządzeniami Nr 135/2019, 136/2019, 137/2019 oraz 138/2019 Burmistrza Krobi

Oferta pracy 02 grudnia 2019 Konkurs na stanowisko Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Konkurs na stanowisko Opiekuna /ki Żłobka Gminnego w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Opiekuna/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi -5 etatów. Oferty prosimy składać do 15 grudnia 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą

Oferta pracy 02 grudnia 2019 Konkurs na stanowisko Sprzątacza/ki w Gminnym Żłobku  w Krobi.

Konkurs na stanowisko Sprzątacza/ki w Gminnym Żłobku w Krobi.

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko Sprzątacza/ki w nowo powstającej jednostce budżetowej -Żłobku Gminnym w Krobi. Oferty prosimy składać do 15 grudnia 2019 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą.

Komunikaty 02 grudnia 2019 Zapraszamy online na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XVI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Konkursy dla NGO 29 listopada 2019 Otwarte konkursy ofert na 2020 rok

Otwarte konkursy ofert na 2020 rok

Burmistrz Krobi ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w gminie Krobia w 2020 roku przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Oferta pracy 28 listopada 2019 Stażyści poszukiwani.

Stażyści poszukiwani.

Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by zapoznać się z pracą urzędnika i poznać zasady funkcjonowania samorządu oraz zaangażować się w realizację zadań gminy do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Urzedzie Miejskim w

Nadchodzące wydarzenia