Potwierdzili swoją dominację 148 strażaków, tworzących 9 męskich drużyn pożarniczych, 6 męskich młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz 1 żeńską młodzieżową drużynę pożarniczą, przystąpiło do rywalizacji w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, które 26 maja odbyły się na stadionie sportowym w Pudliszkach. Potwierdzili swoją dominację Przyjechali strażacy z całego powiatu 11 maja Krobia gościła strażaków z terenu powiatu gostyńskiego, którzy wzięli udział w Powiatowym Dniu Strażaka. Wśród przybyłych znaleźli się zarówno druhowie ochotnicy, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i weterani oraz adepci pożarnictwa. Przyjechali strażacy z całego powiatu Biegiem, truchtem i spacerem... Ponad 900 mieszkańców i gości gminy Krobia zdecydowało się spędzić świąteczne popołudnie 3 maja w lesie w Karcu, gdzie odbył się tegoroczny Bieg Wiosny. Jego niespełna 3,5 - kilometrowa trasa wiodła tradycyjnie leśnymi duktami, a po przekroczeniu mety każdy uczestnik Biegu otrzymywał pamiątkowy medal oraz los, który mógł przynieść szczęście w kończącym go losowaniu nagród. Biegiem, truchtem i spacerem... Gmina Krobia wśród liderów rewitalizacji w Wielkopolsce! Zgodnie z Uchwałą nr 626/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r, projekt Gminy Krobia pn.: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum” wybrany został do dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 17 447 843,23 zł, zaś kwota dofinansowania 10 789 592,32 zł. Gmina Krobia wśród liderów rewitalizacji w Wielkopolsce! 93/3 3 godziny, niespełna 100 osób,12 kilometrów oczyszczonych rowów i poboczy dróg oraz 93 worki śmieci to bilans I Krobskiego Trash Challenge, który 30 marca br. zorganizowany został przez Gminę Krobia przy współpracy z Powiatem Gostyńskim. Dodajmy, że celem Trash Challenge, który co warto podkreślić ma wymiar ogólnoświatowy, jest przede wszystkim oczyszczenie zaśmieconych obszarów w lokalnej społeczności oraz zachęcenie do dbałości o środowisko i estetykę otoczenia. 93/3 Wiedzą jak zapobiegać pożarom 30 uczniów z terenu gminy Krobia wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które 3 marca odbyły się w Szkole Podstawowej w Krobi. Konkurs, którego organizatorami byli: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gmina Krobia, rozegrany został według ogólnopolskiego regulaminu, Wiedzą jak zapobiegać pożarom

Aktualności

Komunikaty 25 czerwca 2019 Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy online na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Komunikaty 18 czerwca 2019 Zapraszamy na XI sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul.Ogród Ludowy 2

Komunikaty 14 czerwca 2019 Wybory do Izb Rolniczych już niebawem

Wybory do Izb Rolniczych już niebawem

Krajowa Rada Izb Rolniczych ustaliła, że 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do izb rolniczych w całym kraju. Mając na uwadze powyższe Gmina Krobia informuje, że spisy uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Aktualności z NGO 14 czerwca 2019 Szukamy członków Komisji Konkursowej

Szukamy członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich

Komunikaty 12 czerwca 2019 Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Chcesz zostać ławnikiem? Zgłoś swoją kandydaturę!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Miejskiej w Krobi z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Gostyniu na kolejną kadencję 2020-2023. Mając na uwadze powyższe, na podstawie ustawy

Komunikaty 07 czerwca 2019 Ankieterzy zapukają do drzwi

Ankieterzy zapukają do drzwi

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie gminy Krobia ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe: - czerwcowe badanie rolnicze, - badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Aktualności 06 czerwca 2019 Rodzina 500+ na nowych zasadach

Rodzina 500+ na nowych zasadach

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia. Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia

Komunikaty 03 czerwca 2019 Ogłoszenie składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Ogłoszenie składu Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Zarządzeniem Burmistrza ogłoszono skład Gminnej Rady Seniorów w Krobi na II kadencję. W skład Rady weszło 7 osób.

Komunikaty 31 maja 2019 Szukamy członków Komisji Konkursowej

Szukamy członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) do zgłaszania swoich

Komunikaty 31 maja 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie pomocy społecznej 2019 roku, przewidzianych do powierzenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz

Nadchodzące wydarzenia