Aktualności z NGO

29 grudnia 2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecz

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej :

08 grudnia 2017 Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert realizacji zadań publicznych w realizację zadań publicznych

08 grudnia 2017 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia

05 grudnia 2017 Wielkopolski Dzień Wolontariusza

Wielkopolski Dzień Wolontariusza

W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego zapraszamy serdecznie wolontariuszy z terenu gminy Krobia na obchody Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza. Uroczystość odbędzie się 12 grudnia br., o godz. 12:00, w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich,

16 listopada 2017  Kolejny dobry sezon za nimi

Kolejny dobry sezon za nimi

11 listopada br. w restauracji "Darwid" spotkali się członkowie krobskiej Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych by podsumować oraz oficjalnie zakończyć kolejny sezon hodowli i lotów swoich podopiecznych.

28 października 2017 Rozbij Bank Inicjatyw Społecznych

Rozbij Bank Inicjatyw Społecznych

Nowy, innowacyjny pomysł na zdobycie środków na działania społeczne. Już 5 grudnia podczas Gali Wolontariusza Roku odbędzie się wydarzenie pod nazwą: „Bank Inicjatyw Społecznych”. Trzy organizacje wyłonione w konkursie będą na nim prezentować swoje projekty.

28 października 2017 Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2017

Edmund poszukiwany – zgłoś kandydata do tytułu Wolontariusza Roku 2017

ezinteresowny, pomocny, pracujący na rzecz dobra wspólnego – taki powinien być współczesny naśladowca Edmunda Bojanowskiego. I takich ludzi po raz kolejny poszukuje powiat gostyński w ramach plebiscytu na Wolontariusza Roku 2017.

28 października 2017 Planujesz pozyskać środki? Weź udział w szkoleniu!

Planujesz pozyskać środki? Weź udział w szkoleniu!

Starostwo Powiatowe w Gostyniu zaprasza przedstawicieli organizacji planujących współpracę finansową z powiatem gostyńskim w 2018 roku, na spotkanie szkoleniowe, podczas którego zapoznać się oni będą mogli z obsługą generatora wniosków.

7 października 2017 Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie?

Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie?

4 października w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi odbyło się Forum Lokalne Programu Równać Szanse, zatytułowane "Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagrożenie dla młodzieży z gminy Krobia".

04 września 2017 Jak zachęcać ludzi do działań ?

Jak zachęcać ludzi do działań ?

To właśnie pytanie było tematem przewodnim tegorocznego - IX spotkania dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Krobia, które 25 sierpnia odbyło się w Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Pudliszkach. W spotkaniu udział wzięło 35 repezentantów stowarzyszeń i grup nieformalnych, a także przedstawiciele gminnego samorządu