Aktualności

Aktualności 17 stycznia 2017 „Za życiem”

„Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą

Aktualności 17 stycznia 2017 W krobskim urzędzie zapłacisz kartą

W krobskim urzędzie zapłacisz kartą

Od drugiego stycznia klienci Urzędu Miejskiego w Krobi uiścić mogą podatek lub opłatę skarbową za pośrednictwem terminali płatniczych. Jedno z urządzeń zamontowane zostało w biurze podatków, mieszczącym się w krobskim ratuszu, zaś drugie w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej.

Aktualności 17 stycznia 2017 Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym, również w 2017 roku Gmina Krobia realizuje przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu zadanie, określone przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wobec powyższego, w Miejsko – Gminnym Ośrodku

Inwestycje 17 stycznia 2017 Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadza ona znaczące zmiany przede wszystkim w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Inwestycje 17 stycznia 2017 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sylwia Staszewska pełniła będzie funkcję eksperta udzielającego wsparcia pracownikom Urzędu Miejskiego w Krobi oraz innych gminnych jednostek organizacyjnych w procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015 – 2022. Warto w

Aktualności 09 stycznia 2017 Poświąteczna zbiórka choinek

Poświąteczna zbiórka choinek

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że do końca lutego 2017 r. trwa poświąteczna zbiórka naturalnych choinek. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie.

Aktualności 05 stycznia 2017 Badania terenowe

Badania terenowe

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w związku z informacją od członków Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Wiejskiej AgroTur działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na terenie Gminy Krobia przeprowadzone zostaną badania terenowe dotyczące inwentaryzacji gospodarstwach agroturystycznych w województwie wielkopolskim. Badania

Komunikaty 29 grudnia 2016 Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Komunikat Burmistrza Krobi w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Ogłasza się nabór na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,