Aktualności

Aktualności 24 stycznia 2017 Nowy wóz już w remizie!

Nowy wóz już w remizie!

Kilkanaście minut po godz. 18-tej, nowy pojazd ratowniczo gaśniczy, który wykorzystywała będzie jednostka OSP w Krobi, przekroczył granicę gminy. Tradycyjnie fakt ten oznajmiły mieszkańcom Krobi sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdu, z którymi strażacy wjechali do miasta.

Aktualności 18 stycznia 2017 Uwaga! Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Krobi !

Uwaga! Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Krobi !

Z dniem 19 stycznia br., osoby, które pozostawiać będą pojazdy w Strefie Płatnego Parkowania w Krobi na czas krótszy niż 15 minut, zobowiązane są z tego tytułu wnieść opłatę w wysokości 50 gr., a nie jak do tej pory to

Aktualności 18 stycznia 2017 Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi zaprasza na XXVIII sesję Rady, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r., o godz. 16:30, w auli ZSOiZ w Krobi ( ul. Ogród Ludowy 2 )

Aktualności 17 stycznia 2017 „Za życiem”

„Za życiem”

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się dziecko, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą

Aktualności 17 stycznia 2017 W krobskim urzędzie zapłacisz kartą

W krobskim urzędzie zapłacisz kartą

Od drugiego stycznia klienci Urzędu Miejskiego w Krobi uiścić mogą podatek lub opłatę skarbową za pośrednictwem terminali płatniczych. Jedno z urządzeń zamontowane zostało w biurze podatków, mieszczącym się w krobskim ratuszu, zaś drugie w Urzędzie Stanu Cywilnego na Wyspie Kasztelańskiej.

Aktualności 17 stycznia 2017 Bezpłatna pomoc prawna

Bezpłatna pomoc prawna

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym, również w 2017 roku Gmina Krobia realizuje przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gostyniu zadanie, określone przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Wobec powyższego, w Miejsko – Gminnym Ośrodku

Inwestycje 17 stycznia 2017 Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

Wycinka drzew i krzewów w świetle znowelizowanych przepisów

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadza ona znaczące zmiany przede wszystkim w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Nadchodzące wydarzenia