Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Projekty ze środków budżetu państwa

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kuczynka wraz z przebudową drogi nr 4928P Drzewce - Pudliszki – Kuczynka

Inwestycja obejmie budowę kolektora sanitarnego o długości ok. 830mb, rurociągów  tłocznych,  przepompowni ścieków, przykanalików, przebudowy drogi na odcinku blisko 1300 mb i kolektora deszczowego. Wykonany zostanie również chodnik

 

Przebudowa ulic Kopernika, Cichej i Kwiatowej w ciągu dróg gminnych w Krobi - etap II ul. Kwiatowa i Cicha

Zakres inwestycji realizowanej na odcinku blisko 355 mb obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej. Wartość zadania, które w całości finansowane jest ze środków pozyskanych przez Gminę Krobia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynosi 987 616,52 zł (brutto).