Konkursy dla NGO

13 kwietnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,

20 czerwca 2016 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wsp

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wsp

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2016 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr X/71/2015 Rady Miejskiej

09 kwietnia 2016 Masz ciekawy pomysł? Możesz otrzymać nawet 1000 złotych!

Masz ciekawy pomysł? Możesz otrzymać nawet 1000 złotych!

Jeżeli masz od 13 do 21 lat, mieszkasz na terenie gminy Krobia i chciałbyś wspólnie z grupą znajomych zorganizować wycieczkę, ognisko, kurs tańca, piknik, a może warsztaty kulinarne, ale nie masz na to pieniędzy, nie martw się. Masz szansę zrealizować swój dowolny pomysł. Wystarczy wypełnić krótki wniosek i wziąć udział w Młodzieżowym Programie Grantowym „Krobus 2016”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia Krobska”. Jeżeli Wasza propozycja zyska akceptację, możecie otrzymać na realizację pomysłu nawet 1000 zł. Wnioski przesyłać można na adres stowarzyszenieziemiakrobska@wp.pl do 29 kwietnia br.

09 grudnia 2015 Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,