Aktualności

24 kwietnia 2017 Zdjęcie do dowodu lub paszportu

Zdjęcie do dowodu lub paszportu

W związku z niewłaściwie wykonanymi zdjęciami, załączanymi do wniosków o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją, zamieszczoną na stronie https://obywatel.gov.pl/wyj…/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

12 kwietnia 2017 Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza w dniu 14 kwietnia 2017r. w godz. od 10:00 do 13:00 do Urzędu Miejskiego w Krobi, ul. Plac T. Kościuszki 3; sala Przemysła II - Wyspa Kasztelańska na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat m.in. • rodzajów wsparcia oferowanych przez Fundusze Europejskie • zasad ubiegania się o wsparcie • funduszy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców regionu, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń.Organizatorem spotkania jest Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie, pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

10 kwietnia 2017 Odszedł kolejny

Odszedł kolejny "Zasłużony dla gminy Krobia"

Niespełna trzy tygodnie temu pożegnaliśmy śp. Mirosława Walusia, byłego burmistrza Krobi, wyróżnionego przez Radę Miejską w Krobi odznaczeniem "Zasłużony dla gminy Krobia", a "życie dopisało" kolejne nazwisko do katalogu osób zasłużonych dla krobskiego samorządu i jego mieszkańców, których nie ma już wśród nas. 6 kwietnia zmarł śp. Marian Szpurka z Chwałkowa,

04 kwietnia 2017 Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krobi ul. Rynek 1.

03 kwietnia 2017  Ogłoszenie  o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

„Gmina Krobia działając na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 roku poz.217) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, 7.2.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne przygotowywanego na konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/17 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.”

30 marca 2017 Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie!

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi znalazło się w gronie 20 ośrodków z kraju, które zakwalifikowały się do programu „Zaproś nas do siebie!”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu pracownicy centrum będą pracować m.in. nad nową ofertą kulturalną na rok 2018. Do programu zgłosiło się 71 ośrodków, 9 z nich zostało wykluczonych ze względów formalnych.

28 marca 2017 STOP wypalaniu traw !

STOP wypalaniu traw !

Od lat ekolodzy i strażacy alarmują o zaprzestanie procederu wypalania traw, a mimo to każdego roku, szczególnie wiosną i jesienią, dochodzi do tysięcy pożarów terenów zielonych. Najczęściej ogień trawi rowy, łąki, czy przydrożne pasy zieleni, a wraz z nimi niejednokrotnie również lasy, zabudowania i zwierzęta.

27 marca 2017 30 tysięcy dla szkolnych bibliotek

30 tysięcy dla szkolnych bibliotek

Gmina Krobia znalazła się na opublikowanej 22 marca br. przez Wojewodę Wielkopolskiego liście organów prowadzących, którym udzielone zostało wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Tym samym biblioteki Zespołów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi i Pudliszkach otrzymają po 15 tys.zł na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa

16 marca 2017 Złoż PIT w Urzędzie Miejskim w Krobi

Złoż PIT w Urzędzie Miejskim w Krobi

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyniu informuje, że w celu ułatwienia podatnikom złożenia zeznania podatkowego za 2016 rok, pracownicy US w Gostyniu pełnić będą w dniu 31 marca 2017 r.