Aktualności

10 marca 2018 Dziękujemy za Waszą wyjątkową pracę!

Dziękujemy za Waszą wyjątkową pracę!

Kto jak nie sołtys zna najlepiej wszystkich mieszkańców wsi? Kto jak nie on wie o nawet najmniejszych potrzebach lokalnej społeczności i szuka sposobów, by sprostać im wszystkim? Kto niejednokrotnie pobudza w mieszkańcach aktywność i chęć działania dla dobra wszystkich? Z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa, wszystkim sołtysom z terenu gminy Krobia, a także członkom Rad Sołeckich, składamy najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, pomyślności oraz sukcesów w działalności na rzecz sołectw. Przekazujemy również słowa podziękowania za pełnienie tejże zaszczytnej funkcji liderów lokalnych społeczności. To również dzięki Wam i Waszej otwartości na głosy sąsiadów, zawdzięczamy ciągły rozwój krobskich wsi. Życzymy Wam pełni zdrowia, cierpliwości oraz pozytywnej energii, które pozwolą na osiąganie wszystkich zamierzonych celów. Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak

01 marca 2018 Zmarł Marian Cebulski

Zmarł Marian Cebulski

W wieku 91 lat zmarł śp. Marian Cebulski, znany nie tylko mieszkańcom gminy Krobia, ale również wielu innym osobom, związanym przed laty m.in. z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi. W latach 1984-1990 był on radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krobi, a w latach 1988-1990 jej przewodniczącym. Zawodowo związany był między innymi z Kombinatem PGR w Pudliszkach, gdzie przez lata pełnił funkcję głównego specjalisty ds. produkcji zwierzęcej

14 lutego 2018 Urzędnicy doręczą decyzję podatkowe

Urzędnicy doręczą decyzję podatkowe

Do 28 lutego br. ośmioro pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi doręczy mieszkańcom Krobi oraz części mieszkańców Pudliszek, niespełna 2000 decyzji podatkowych, dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

07 lutego 2018 Nowy sołtys wybrany!

Nowy sołtys wybrany!

6 lutego odbyły się wybory uzupełniające sołtysa Domachowa, które zarządzone zostały w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego włodarza sołectwa - Zygmunta Pawlaka. W zebraniu, któremu przewodniczył radny Rady Miejskiej w Krobi Roman Olejniczak, uczestniczyło 84 mieszkańców Domachowa.

07 lutego 2018 W końcu wszyscy gramy

W końcu wszyscy gramy "do jednej bramki"

3 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, z inicjatywy Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdy, odbył się towarzyski turniej piłkarski, w którym udział wzięły drużyny reprezentujące: KS "Sokół" Chwałkowo, LKS "Zjednoczeni" Pudliszki, LZS Pinsel-Peter Krobianka Krobia oraz Gminę Krobia.

02 lutego 2018 Gdyby nie Oni...

Gdyby nie Oni...

Pomimo, iż w większości wielkopolskich miejscowości kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego obchodzone są najczęściej 27 grudnia, mieszkańcy gminy Krobia już od kilku lat wspominają powstanie i jego żołnierzy w ostatnich dniach pierwszego miesiąca roku.

19 stycznia 2018 Zapraszamy na XLI  sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na XLI sesję Rady Miejskiej w Krobi Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XLI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się 25 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2. Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Krobi : Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzednich sesji. Interpelacje i zapytania radnych. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : a) zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Domachowo, b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1133 położonej w Krobi, c) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w Krobi od Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krobi, d) zmiany Uchwały Nr XXXIX/351/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2018 - 2028, e) zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2018. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie.

15 stycznia 2018 Z myślą o najmłodszych polskich pacjentach

Z myślą o najmłodszych polskich pacjentach

14 stycznia, już po raz 26-ty, „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane w czasie jej tegorocznego „koncertu” środki, przeznaczone zostaną na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków, pozostających pod opieką personelu podstawowych oddziałów neonatologicznych. Do wsparcia najmłodszych polskich pacjentów przyłączyli się również tradycyjnie mieszkańcy gminy Krobia, w tym ponad 100 wolontariuszy

12 stycznia 2018 Informacja na temat pilotażowego programu zbiórki bioodpadów.

Informacja na temat pilotażowego programu zbiórki bioodpadów.

Już wkrótce do Państwa skrzynek pocztowych trafią informacje dotyczące rozpoczęcia „pilotażowego” programu zbiórki bioodpadów w gminie Krobia. Państwa gmina została wyróżniona i to jej mieszkańcy mają możliwość wzięcia aktywnego udziału w programie.

12 stycznia 2018 Odznaczenia czekają na małżonków

Odznaczenia czekają na małżonków

Urząd Stanu Cywilnego w Krobi informuje wszystkie pary małżeńskie, które są zameldowane na terenie gminy Krobia i zawierały związek małżeński w 1968 roku, o możliwości składania wniosków o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.