Aktualności 19 lipca 2017

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do 3 sierpnia br. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składać można wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 przyznawane jest w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy, jaką można otrzymać, nie może być niższa niż 10 tys. zł. Za koszty kwalifikowalne uznaje się wydatki związane z budową lub modernizacją budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a także koszty zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania produktów oraz koszty ogólne. Więcej informacji znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-07-19 22:55:57