Inwestycje 30 maja 2017

Usuń azbest !

Usuń azbest !

Urząd Miejski w Krobi przypomina o możliwości składania wniosków w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu gminy Krobia. Z programu mogą korzystać osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego. Dofinansowaniu podlegają koszty transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, natomiast nie obejmują go koszty demontażu wyrobów azbestowych oraz zakupu i montażu nowych pokryć dachowych. Aby skorzystać z programu usuwania wyrobów zawierających azbest należy wypełnić wniosek, który można pobrać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Krobi ( biuro nr 7 ). Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w 2017 roku.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-05-30 08:24:53