Wiedzą jak zapobiegać pożarom 30 uczniów z terenu gminy Krobia wzięło udział w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", które 3 marca odbyły się w Szkole Podstawowej w Krobi. Konkurs, którego organizatorami byli: Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi oraz Gmina Krobia, rozegrany został według ogólnopolskiego regulaminu, Wiedzą jak zapobiegać pożarom 43 922,09 zł dla najmłodszych polskich pacjentów 13 stycznia, już po raz 27., „zagrała” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zebrane w czasie jej tegorocznego „koncertu” środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami tzw. II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. 43 922,09 zł dla najmłodszych polskich pacjentów Pobiegli ku chwale wielkopolskich powstańców lisko 100 biegaczy stanęło na starcie biegu „Ku chwale powstania wielkopolskiego”, zorganizowanego 27 grudnia w Krobi przez Gminę Krobia i Powiat Gostyński. Wydarzenia było okazją nie tylko do aktywności fizycznej, ale przede wszystkim do uczczenia przypadającej w tym dniu 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Bieg poprzedziła manifestacja patriotyczna na krobskim Rynku, podczas której odśpiewano hymn narodowy oraz złożono wieńce przy tablicy upamiętniającej wymarsz kompanii krobskiej do powstania. Pobiegli ku chwale wielkopolskich powstańców Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty! Znamy już laureatów konkursu fotograficznego "Flora i fauna gminy Krobia", zorganizowanego przez Gminę Krobia. Konkurs dedykowany był uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum oświatowych działających na terenie gminy, a jego celem było przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania przyrodą własnego regionu oraz promocja jego cennych walorów przyrodniczych. Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Aktualności

Komunikaty 20 marca 2019 Zapraszamy na VII sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na VII sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na VII sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 15.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

Inwestycje 07 marca 2019 Promesa już jest. O reszcie zadecydują radni

Promesa już jest. O reszcie zadecydują radni

6 marca Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak odebrał z rąk Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Kazimierza Kuberskiego, opiewającą na 750 tys. zł, promesę na utworzenie w Krobi żłobka. Dokument ten jest konsekwencją wniosku, złożonego przez Gminę Krobia w ramach rządowego programu

Komunikaty 01 marca 2019 Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej.

Komunikaty 28 lutego 2019 Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 4/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i

Komunikaty 28 lutego 2019 Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.)

Komunikaty 26 lutego 2019 Informacja!

Informacja!

W związku z wdrożeniem od 4 marca 2019r. nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną planowane są czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym w piątek 1 marca 2019r.wnioski o wydanie dowodów osobistych będą przyjmowane

Projekty unijne 26 lutego 2019 Zapraszamy do rekrutacji nauczycieli na szkolenia i warsztaty

Zapraszamy do rekrutacji nauczycieli na szkolenia i warsztaty

Regulamin rekrutacji nauczycieli na szkolenia, warsztaty oraz wizyty studyjne celem realizacji metody daltońskiej w ramach projektu „Przygody z nauką - kompleksowy program rozwojowy dla szkół w Gminie Krobia” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.

OSP 20 lutego 2019 Przyjdź, sprawdź się i wygraj cenne nagrody!

Przyjdź, sprawdź się i wygraj cenne nagrody!

Gmina Krobia oraz Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Krobi zapraszają uczniów z terenu gminy Krobia do udziału w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, które odbędą się 3 marca br., o godz. 14:00, w Szkole Podstawowej

Aktualności 17 lutego 2019 Pamięci wielkopolskich powstańców

Pamięci wielkopolskich powstańców

17 lutego mieszkańcy gminy Krobia oficjalnie uczcili 100.rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Podkreślmy, że wybór daty uroczystości nie był przypadkiem bowiem 16 lutego 1919 r. podpisany został rozejm w Trewirze, który uznawany jest za oficjalną datę zakończenia powstania. Obchody rozpoczęło złożenie wieńców

Komunikaty 14 lutego 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Komunikaty 13 lutego 2019 Zapraszamy na transmisję online V sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online V sesji Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na transmisję online V sesji Rady Miejskiej w Krobi

Komunikaty 11 lutego 2019 Zapraszamy na nadzwyczajną sesję  Rady Miejskiej w Krobi

Zapraszamy na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na V sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 14.30 w auli ZSOiZ w Krobi ul. Ogród Ludowy

Aktualności 05 lutego 2019 Niech inni też je zobaczą!

Niech inni też je zobaczą!

W związku z wystawą poświęconą Powstańcom Wielkopolskim, przygotowywaną w ramach gminnych obchodów 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie pamiątek (fotografii, przedmiotów, umundurowania, rękopisów itp.) dotyczących Powstańców Wielkopolskich, a szczególnie tych, którzy związani byli z