Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Krobi

Urząd Miejski w Krobii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Krobi

 • Data publikacji strony internetowej:2017-07-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-12-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Smektała
 • E-mail: krobia@krobia.pl.
 • Telefon: 65 5711 111

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
 • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 • Telefon: tel. 61 854 15 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Budynek posiada ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się dzwonek przywoławczy, za pośrednictwem którego poprosić można pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi o pomoc w pokonaniu barier architektonicznych.

Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Wózkiem można bezpośrednio dojechać do Biura Obsługi Klienta, które znajdują się po lewej stronie holu. Schody są oznaczone. Nie można wjechać wózkiem na wyższe kondygnacje. Nie ma windy na wyższe piętra. Istnieje jednak możliwość umówienia spotkania z pracownikiem urzędu, który pracuje na wyższych piętrach i, gdy zaistnieje taka potrzeba, będzie do dyspozycji interesanta. W budynku nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w toaletach publicznych, usytuowanych w ratuszu, na poziomie równym płycie Rynku.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Krobi.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Krobi mogą w ograniczonym stopniu skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Należy również zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.

Urząd Miejski w Krobi, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia

Budynek posiada ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się dzwonek przywoławczy, za pośrednictwem którego poprosić można pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi o pomoc w pokonaniu barier architektonicznych.

Korytarz na wysokim parterze jest dostępny. Wózkiem można bezpośrednio dojechać do Urzędu Stanu Cywilnego, innych biur Wydziału Spraw Społecznych, a także do sali Przemysła II. Nie można wjechać wózkiem na wyższe kondygnacje, jak również do piwnicy. Nie ma windy na wyższe piętra oraz do piwnicy, gdzie znajdują się: biblioteka, mieszkania oraz pomieszczenia dla organizacji pozarządowych. W budynku nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Toaleta w budynku nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta taka dostępna jest w budynku „Małego Kopernika, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym, na Placu Kościuszki. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Krobi.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Krobi mogą w ograniczonym stopniu skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Należy również zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.

Urząd Miejski w Krobi – „Mały Kopernik”, Plac Kościuszki 3, 63-840 Krobia

Budynek nie posiada barier architektonicznych. Pyzy wejściu głównym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszystkie pomieszczenie rozmieszczone zostały na jednym poziomie i można do nich dojechać wózkiem. W budynku nie ma pochylni, nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym, na Placu Kościuszki. Miejsce postojowe jest oznaczone oraz w całości dostosowane.

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Urzędu Miejskiego w Krobi.

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Krobi mogą w ograniczonym stopniu skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. Należy również zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą.