Aktualności

Szkolenia dla NGO 18 lipca 2019 Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu pn. „Skuteczne pozyskiwanie klientów”, które przybliży uczestnikom sposoby skutecznego docierania do odbiorców realizowanych przez organizacje działań. W programie szkolenia m.in. metody skutecznego prezentowania produktów

Oferta pracy 16 lipca 2019 Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Poszukujemy absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy

Burmistrz Krobi poszukuje absolwentów lub studentów studiów wyższych w celu nawiązania współpracy w obszarze animacji zajęć metodą doświadczeń i eksperymentów w Małym Koperniku w Krobi w ramach realizowanego przez Gminę Krobia projektu „Nauka poprzez doświadczanie i eksperymentowanie w Lokalny

Gospodarka 15 lipca 2019 Poznaj metody poprawy jakości wód!

Poznaj metody poprawy jakości wód!

W wyniku współpracy Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film

OSP 15 lipca 2019 W poszukiwaniu dobrych przykładów

W poszukiwaniu dobrych przykładów

6 lipca br. mieszkańcy Sułkowic, w tym członkowie miejscowej młodzieżowej drużyny pożarniczej, udali się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krobia z wizytą studyjną do Dobkowa w województwie dolnośląskim. Miejsce wyjazdu nie zostało wybrane przypadkowo, bowiem z krobskim samorządem łączy je wspólne

Komunikaty 15 lipca 2019 Zapraszamy na dożynki!

Zapraszamy na dożynki!

Znamy już terminy dożynek, które w lipcu i sierpniu odbędą się na terenie gminy Krobia. Jak zawsze będą one nie tylko obrzędem dziękczynnym za zebrane plony i zakończone prace polowe, ale również okazją do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców.

Gospodarka 15 lipca 2019 Szansa na własną firmę o dotację!

Szansa na własną firmę o dotację!

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie przy współpracy z Jan Guss GWARANCJA Biuro Cunsultingowo-Handlowe w Poznaniu zachęcają do udziału w projekcie "Zakładam firmę z dotacją" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. C

Aktualności 15 lipca 2019 Przed nimi ponad 200 km marszu

Przed nimi ponad 200 km marszu

Blisko 70-ciu pielgrzymów grypy 19-tej wyruszyło 8 lipca z Krobi na trasę tegorocznej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę w Częstochowie. Warto podkreślić, że grupę, której wieloletnim przewodnikiem jest ksiądz Krzysztof Giezek, tworzą w dużej mierze mieszkańcy gminy Krobia.

Komunikaty 03 lipca 2019 Jeden wniosek na wszystkie dzieci

Jeden wniosek na wszystkie dzieci

W związku z nieprawidłowościami przy składaniu wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu "Rodzina 500+" informujemy, że w jednym wniosku należy ująć (wpisać) wszystkie dzieci do 18 roku życia, zamieszkujące wspólnie z rodzicami i pozostające na ich utrzymaniu (dotyczy to

Komunikaty 03 lipca 2019 Szanowni rolnicy!

Szanowni rolnicy!

Żniwa w rolnictwie to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych

Komunikaty 02 lipca 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku z rodzajów zadań w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23

Komunikaty 02 lipca 2019 Susza 2019 r.

Susza 2019 r.

Z uwagi na występowanie w całej Polsce problemu suszy, a tym samym rozpoczynający się okres żniw, Burmistrz Krobi informuje, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Komunikaty 02 lipca 2019 Masz pytania dotyczące 500+? Zadaj je wielkopolskim urzędnikom

Masz pytania dotyczące 500+? Zadaj je wielkopolskim urzędnikom

Już w najbliższy poniedziałek 8 lipca, od godz. 09:00, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wlkp.126) spotkać się będzie można z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy promować będą wśród mieszkańców rządowy Program Rodzina 500+. Urzędnicy udzielać będą

Komunikaty 1 lipca 2019 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 65/2019 Burmistrza Krobi z dnia 31 maja 2019 roku dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: „ Świadczenie

Gospodarka 01 lipca 2019 Badanie rolne

Badanie rolne

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie gminy Krobia przeprowadzona zostanie ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych przedstawia poniższa grafika. Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/…/statystyczne-badania-ankietow…/

Sport 27 czerwca 2019 Drezyną ku zwycięstwu

Drezyną ku zwycięstwu

Kto tylko mógł, ten pojawił się w niedzielę 23 czerwca 2019 roku w Domachowie, na miejscu dawnego dworca kolejowego, by wziąć udział lub kibicować uczestnikom eliminacji XV. Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych

Nadchodzące wydarzenia