ZNAJDŹ WYDARZENIA

Data rozpoczęcia: 2020-02-27 15:30
Data zakończenia: 2020-02-27

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda serdecznie zaprasza na XX sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się  w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 15.30  w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Krobi ul. Ogród Ludowy 2.

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Krobi :

 

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XVII, XVIII i XIX sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Krobi w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego w roku 2019.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Pudliszkach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w Pudliszkach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krobia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2020 roku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Krobia zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Krobia w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/148/2019 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krobia na lata 2020 – 2030.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2020.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie.