Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz

Aktualności

Aktualności 16 marca 2023 Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie, w miarę możliwości, darów, które trafią do obywateli Ukrainy przebywających w rejonach objętych działaniami wojennymi oraz do ukraińskich żołnierzy.

Środowisko 15 marca 2023 Zabiegi weterynaryjne w ramach programu opieki

Zabiegi weterynaryjne w ramach programu opieki

Zgodnie z uchwała nr LVI/478/2023 Rady Miejskiej w Krobi w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2023 r., rusza nabór wniosków na zabiegi weterynaryjne, dla psów i kotów, wykonywane na

Aktualności 14 marca 2023 Połączyli siły by zwiększyć bezpieczeństwo

Połączyli siły by zwiększyć bezpieczeństwo

10 marca w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym KROB_KULT w Krobi podpisane zostało porozumienie o współpracy edukacyjno-wychowawczej, której zasadniczym celem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Krobia.

Aktualności 14 marca 2023 Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

Od 2011 roku, kiedy to Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wspominamy w tym dniu wszystkich tych, którzy walcząc po zakończeniu II wojny światowej jako żołnierze antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, oddali swoje życie za to,

Aktualności z NGO 13 marca 2023 Kolejna dotacja przyznana

Kolejna dotacja przyznana

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i zadania „Ochrona

Aktualności z NGO 8 marca 2023 Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Zostań członkiem Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji Konkursowych, powoływanych do oceny

Aktualności z NGO 8 marca 2023 Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym

Aktualności z NGO 8 marca 2023 Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 dokonał wyboru i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach dwóch kolejnych objętych konkursami zadań:

Środowisko 08 marca 2023 Ruszają kontrole szamb i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Ruszają kontrole szamb i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Krobi informuje, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Krobi rozpoczną wkrótce kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy Krobia, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z ustawy z dnia 13

Konkursy dla NGO 07 marca 2023 Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować!

Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na społeczne działania. Tegoroczna pula środków to ponad 570 tys. zł.

Aktualności 07 marca 2023 Wymień „kopciucha” przy wsparciu Gminy Krobia

Wymień „kopciucha” przy wsparciu Gminy Krobia

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z ochroną powietrza przypominamy, że Gmina Krobia udziela dotacji celowych na wymianę „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła. Wartość dofinansowania z budżetu samorządu na przeprowadzenie wymiany źródła ciepła wynosi 50% kosztów zakupu i/lub montażu, jednak nie więcej

Aktualności z NGO 01 marca 2023 Kolejny OTWARTY KONKURS OFERT

Kolejny OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił ponownie otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w

Aktualności z NGO 01 marca 2023 Informacja dot. trwającego otwartego konkursu ofert

Informacja dot. trwającego otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi podaje do informacji, iż Zarządzeniem nr 34/2023 Burmistrza Krobi z dnia 1 marca 2023 roku dokonano zmiany w Załączniku nr 1 Zarządzenia nr 214/2022 Burmistrza Krobi z dnia 5 grudnia 2022 roku, którym ogłoszony trwający otwarty konkurs ofert

Aktualności z NGO 23 lutego 2023 OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT

Burmistrz Krobi ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w gminie Krobia w 2023 roku zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Gospodarka 21 lutego 2023 Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu

Nasze wydawnictwa