Aktualności

20 października 2020 Wszystkie ręce na pokład

Wszystkie ręce na pokład

Drodzy mieszkańcy Gminy Krobia. Przed nami ważne wyzwanie do zrealizowania! Już wkrótce w Krobi może stanąć maszt z pięknie powiewającą biało-czerwoną flagą. Co trzeba zrobić?

13 października 2020 Powszechny Spis rolny 2020 – możliwe wywiady bezpośrednie

Powszechny Spis rolny 2020 – możliwe wywiady bezpośrednie

Gmina Krobia informuje, że od 10 października 2020 roku decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego umożliwiono rachmistrzom terenowym przeprowadzenie spisu rolnego w formie wywiadów bezpośrednich z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. Rolnicy, którym nie odpowiada forma spisu przeprowadzonego przez rachmistrza podczas wywiadu bezpośredniego mogą skorzystać z innych możliwości wywiązania się z obowiązku spisowego, tj. przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego bądź w formie samospisu internetowego.

03 października 2020 Odszedł Andrzej Miałkowski...

Odszedł Andrzej Miałkowski...

Z głębokim żalem przekazujemy Państwu informację o śmierci Andrzeja Miałkowskiego, wieloletniego dyrektora zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego w Pudliszkach i byłego radnego Rady Miejskiej w Krobi, ale również regionalisty, miłośnika i promotora historii, w tym tej lokalnej. Za całokształt swojej działalności śp. Andrzej Miałkowski odznaczony został m.in. wyróżnieniami "Zasłużony dla Gminy Krobia" oraz "Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego".

11 września 2020 Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie

Pracownicze Plany Kapitałowe blisko Ciebie

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zaprasza na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, która odbędzie się 23 września w Poznaniu.

01 września 2020 Cześć ich pamięci!

Cześć ich pamięci!

1 września 1939 roku wojska niemieckie rozpoczęły II wojnę światową, bombardując most w Tczewie i Wieluń. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein”, oddanymi w kierunku Westerplatte.

14 sierpnia 2020 Zmiana dojścia do budynku

Zmiana dojścia do budynku

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum – wyspa kasztelańska - centrum kulturalne i społeczne – przepust grobli”, występują obecnie utrudnienia w dostępie do budynku mieszkalno-administracyjnego na Wyspie Kasztelańskiej od strony Placu Tadeusza Kościuszki. Alternatywny dostęp wyznaczony został od strony Rowu Krobskiego i stanowi go tymczasowy pomost pontonowy. W związku z powyższym, mając na celu zapewnienie sprawnego i niezakłócanego przeprowadzenia w/w prac oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o korzystanie z alternatywnego dojścia do obiektu.

27 maja 2020 Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy w naszym kraju Dzień Samorządu Terytorialnego. Ponieważ wszyscy mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, dzisiejsze święto jest tak naprawdę świętem nas wszystkich. Stąd też właśnie życzenia kierujemy w stronę tych osób, które współtworzą samorząd, pracują bądź pracowały dla dobra lokalnej społeczności, pracowników samorządowym, radnych, a także sołtysów i członków rad sołeckich. Życzymy Państwu niesłabnącego zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Wszystkim, którzy w sposób szczególny włączają się w rozwój lokalnej wspólnoty samorządowej dziękujemy również za ich dotychczasowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz wszelkie podjęte inicjatywy na rzecz mieszkańców gminy Krobia. Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Duda

08 maja 2020 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika. Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym: 1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców; 2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych; 3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Państwowa Komisja Wyborcza w składzie: Przewodniczący Sylwester Marciniak Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych Członkowie: Ryszard Balicki Liwiusz Laska Dariusz Lasocki Maciej Miłosz Arkadiusz Pikulik Konrad Składowski

08 maja 2020 Dzielnicowy informuje!

Dzielnicowy informuje!

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. Piotr Skwara informuje, że w rejonie parkingu przy ul. Kobylińskiej w Krobi, zlokalizowanego w pobliżu Szkoły Podstawowej, realizowany będzie tzw. plan priorytetowy. Plan ten wynika m.in. z przypadków wykroczeń w ruchu drogowym w obrębie ww.terenu, co było wskazywanie przez mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mając na uwadze powyższe, osoby będące świadkami wszelkich nieprawidłowości i naruszeń prawa, szczególnie w rejonie objętym planem priorytetowym, proszone są o kontakt pod numerem tel. 786 936 244 lub 65 57 38 340 (asp. Piotr Skwara)

08 maja 2020 3 maja w cieniu pandemii

3 maja w cieniu pandemii

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia dotyczące zgromadzeń, symboliczny charakter miały tegoroczne, gminne obchody 229.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zainaugurowała Msza św., odprawiona w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi.