Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

Aktualności

22 lipca 2021 Puchar

Puchar "ważył" blisko 12 kilogramów

64 zawodników z różnych części Wielkopolski zmierzyło się w XXIII Zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Krobi, które 11 lipca odbyły się na zbiorniku Porąbka w Pudliszkach.

19 lipca 2021 Pomogą w

Pomogą w "Dobrym starcie"

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start", zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

08 lipca 2021 Rynek w Krobi otwarty dla lokalnego ruchu i parkowania

Rynek w Krobi otwarty dla lokalnego ruchu i parkowania

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę przebudowy Rynku w Krobi - firmę Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana, uprzejmie informujemy, że dopuszczone zostały przez niego wjazd i parkowanie na Rynku. Wjazd możliwy jest od strony ulic Kobylińskiej, Poznańskiej i Powstańców Wlkp. natomiast wyjazd tylko przez ulice Powstańców Wielkopolskich i Jutrosińską. Uwaga ❗❗❗ Tak jak przed rozpoczęciem inwestycji obowiązywał będzie ruch okrężny. Przypominamy jednocześnie, iż obszar Rynku nadal pozostaje placem budowy, w związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i wyrozumiałość dla wszystkich uczestników ruchu. Objazdy wokół Krobi, zwłaszcza dla ruchu tranzytowego, pozostają bez zmian, czyli według obowiązującego oznakowania.

29 czerwca 2021 Z wizytą w Dzierżoniowie

Z wizytą w Dzierżoniowie

W dnia 26 – 27 czerwca delegacja mieszkańców gminy Krobia odwiedziła partnerski Dzierżoniów.

29 czerwca 2021 Odszedł radny Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Ruta

Odszedł radny Rady Miejskiej w Krobi Mariusz Ruta

Życie pisze często scenariusze, z którymi trudno się pogodzić. Podczas wczorajszej sesji rady Miejskiej w Krobi ślubowanie złożył radny Maciej Jakubczak, wybrany w wyborach uzupełniających w miejsce zmarłego radnego śp. Hieronima Urbańskiego, natomiast kilka godzin później, późnym wieczorem, do środowiska samorządowego dotarła smutna informacja o śmierci kolejnego radnego, śp. Mariusza Ruty. Mariusz Ruta miał 57 lat. Mandat radnego, który zdobył głosami mieszkańców Pudliszek, sprawował I kadencję - od 2018 roku. W ramach prac w Radzie Miejskiej w Krobi zasiadał w Komisjach Oświaty i Spraw Społecznych oraz Rewizyjnej. Zawodowo związany był z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi gdzie uczył matematyki. Rodzinie i najbliższym śp. Mariusza Ruty przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia w tym trudnym dla nich czasie, zapewniając jednocześnie o naszej pamięci

29 czerwca 2021 Radni byli jednogłośni

Radni byli jednogłośni

Już po raz trzeci Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej w Krobi podczas dzisiejszej sesji Rady. Udzielenie absolutorium poprzedziło m.in. przedstawienie przez wiceburmistrza Krobi Raportu o stanie Gminy Krobia za 2020 rok, po którym odbyła się debata dotycząca krobskiego samorządu. W jej trakcie dyskutowano m.in. o konsekwencjach pandemii koronawirusa i wyzwaniach, które ona przynosi, o budowie stadionu sportowego w Krobi, a także o rewitalizacji Krobi, estetyce przestrzeni publicznej oraz systemie monitoringu miejskiego. Dopełnieniem dyskusji było udzielenie burmistrzowi Krobi wotum zaufania, za którym opowiedzieli się wszyscy obecni na sali radni. Dziękując za nie, a także za otrzymane absolutorium, włodarz gminy Krobia podkreślił, że tak naprawdę należą się one wszystkim, którzy przyczynili się do postępującego rozwoju gminy. Wyrazy wdzięczności burmistrz Krobi skierował nie tylko w stronę jego najbliższych współpracowników z Urzędu Miejskiego w Krobi, ale także do kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów i członków rad sołeckich, jak również do wielu mieszkańców gminy, których społeczne zaangażowanie odzwierciedla ideę samorządu. Burmistrz zobowiązał się również do dalszej wytężonej pracy, która prowadzić ma do sukcesywnej poprawy warunków życia mieszkańców gminy Krobia.

16 czerwca 2021 Zaszczep się i skontroluj cukier

Zaszczep się i skontroluj cukier

Od 16 czerwca w powszechnym punkcie szczepień w Gostyniu rusza tydzień profilaktyki cukrzycy. Pacjenci, którzy między środą a sobotą przyjdą się zaszczepić, będą mogli skorzystać z darmowych badań w kierunku cukrzycy. Dodatkowo osoby, u których zostanie wykryta cukrzyca, otrzymają darmowy glukometr, a także krótkie szkolenie z jego obsługi i prawidłowego pobierania krwi do badań glikemii w warunkach domowych. Akcja jest możliwa dzięki wsparciu sponsorów. Glukometry oraz paski do badań dostarczyły firmy: Genexo, Roche Diabetes, Hand-Prod i Bayer. Więcej na temat punktu szczepień: http://powiat.gostyn.pl/.../punkt-szczepien-powszechnych...

14 czerwca 2021 Zgodnie z wolą wyborców

Zgodnie z wolą wyborców

Znamy wynik wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krobi, które przypomnijmy, zarządzone zostały w okręgu nr 3 związku ze śmiercią radnego śp. Hieronima Urbańskiego. W niedzielę wyborczą 13 czerwca frekwencja wyniosła 21,56 % co oznacza, że na 719 uprawnionych do głosowania osób do urn wyborczych udało się 155 mieszkańców. Zwycięzcą wyborów został Maciej Józef Jakubczak, zgłoszony przez KWW Krobia Nasza Mała Ojczyzna, który otrzymał 124 głosy, natomiast na jego kontrkandydata Pawła Mikołaja Hampelskiego, zgłoszonego przez KWW Pawła Hampelskiego, zagłosowało 31 osób. Obydwu kandydatom gratulujemy zaufania, jakim obdarzyli ich wyborcy oddając na nich swoje głosy, natomiast wszystkim osobom, które udały się do urn wyborczych dziękujemy za spełnienie obywatelskiego obowiązku.

08 czerwca 2021 Zapraszamy do debaty

Zapraszamy do debaty

Burmistrz Krobi przedstawia mieszkańcom Raport o stanie gminy Krobia za rok 2020. Źródłem jego opracowania buły dokumenty o znaczeniu strategicznym dla gminy Krobia, takie jak Strategia Gminy Krobia na lata 2014-2020,

27 maja 2021 498/700

498/700

Czas na podsumowanie ubiegłotygodniowej akcji „Czysta gmina”, zorganizowanej przez krobski samorząd. Przypomnijmy, że rowy melioracyjne, tereny przydrożne, skwery oraz inne miejsca publiczne sprzątali m.in. przedszkolacy i dzieci uczęszczające do żłobka, uczniowie szkół, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grupy sąsiedzkie czy samorządowcy. Podczas dwóch dni wielkiego porządkowania gminy Krobia, w którym udział wzięło blisko 700 osób, udało się uzbierać 498 worków odpadów. Jest to niewątpliwie liczba niebagatelna, jednak nie sposób pokusić się o stwierdzenie, iż jest to o 498 worków za dużo. Śmieci powinny bowiem trafiać do koszy, pojemników czy też Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a nie do miejsc publicznych, z których zostały zebrane. Tym bardziej dziękujemy zatem wszystkim, którzy włączyli się w akcję, czy to zbierając śmieci, czy też zajmując się jej logistyką – od zakupu worków czy rękawiczek poprzez bieżącą koordynację przedsięwzięcia, a na zwiezieniu odpadów kończąc. Warto dodać, że „trend” od kilku lat jest niestety niezmienny, a wśród zebranych śmieci największą część stanowiły butelki z tworzyw sztucznych, butelki po alkoholach (zwłaszcza o małej pojemności) oraz puszki po piwie i napojach energetycznych. Nie zabrakło jednak również sprzętów RTV i AGD bądź ich elementów, akcesoriów samochodowych czy wszelakich odpadów remontowych. Przypomnijmy, że celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poczynając od kształtowania świadomości proekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców zgodnie z zasadą, iż „czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Pomimo mnogości zebranych odpadów cieszą zaangażowanie mieszkańców w akcję, a także pytania o to, czy będzie ona kontynuowana w przyszłości. Dziś zbyt wcześnie jeszcze na ostateczną deklarację, ale wiele wskazuje na to, że być może na jesieni mieszkańcy gminy ponownie zaproszeni zostaną do wspólnego sprzątania terenów publicznych. Póki co zachęcamy jednak przede wszystkim do ograniczania ilości wytwarzanych przez nas odpadów, a przede wszystkim do ich selektywnej zbiórki. #czystagminakrobia