Honorowy Obywatel Gminy Krobia

Lp.

Imię i nazwisko, organizacja, adres

Wnioskodawca

Uchwała RM

Data wręczenia

1.

Frans Beckres

Burmistrz Krobi

Uchwała Nr XL/313/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r.

11 listopada 2009 r.