Nasz profil YouTube Projekty Unijne

Spis Narodowy

17 lutego 2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności I Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności I Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

09 lutego 2021 Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Gminne Biuro Spisowe w Krobi informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Zachęcamy do składania kandydatur i współpracy przy organizacji Spisu w Gminie Krobia! Ogłoszenie o naborze oraz dokumenty wymagane w procesie rekrutacji odnaleźć można na stronie internetowej Gminy Krobia www.krobia.pl (post zatytułowany: „Ogłaszamy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w NARODOWYM POWSZECHNYM SPISIE LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021”).

1 grudnia 2020 Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Do 30 listopada 2020 r. trwał Powszechny Spis Rolny 2020. Na terenie gminy Krobia obowiązkiem spisowym objęto ponad 760 gospodarstw. Wszyscy rolnicy zakończyli spis w terminie.

23 listopada 2020 Pozostało jeszcze mniej czasu

Pozostało jeszcze mniej czasu

W związku z kończącym się w dniu 30 listopada 2020 roku Powszechnym Spisem Rolnym 2020 informujemy, że od 23 listopada samospisu dokonać można tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania się do aplikacji.

19 listopada 2020 Zawalczmy wspólnie o nagrody!

Zawalczmy wspólnie o nagrody!

Zachęcamy użytkowników gospodarstw rolnych do przeprowadzenia samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (https://spisrolny.gov.pl/).

12 listopada 2020 Ważna informacja dla osób planujących samospis!

Ważna informacja dla osób planujących samospis!

9 listopada wprowadzono zmianę dotyczącą samospisu, polegającą na skróceniu czasu na wypełnienie formularza z 14 dni do 5 dni, licząc od momentu skutecznego zalogowania się w aplikacji. Po upływie tego czasu nie będzie możliwe logowanie do formularza.

08 listopada 2020 Spis Rolny oczami Filipa Molika

Spis Rolny oczami Filipa Molika

Jest pan użytkownikiem gospodarstwa rolnego i sołtysem wsi Gortatowo, w gminie Swarzędz. Jaki rodzaj produkcji rolniczej Pan prowadzi? Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni około 100 ha, nastawione na produkcję roślinną i zwierzęcą. Z produkcji roślinnej uprawiam rzepak, zboża, kukurydzę i buraki cukrowe. Produkcja zwierzęca to: bydło mleczne, mięsne oraz drób. Mleko dostarczam bezpośrednio do sklepów. Prowadzę też sprzedaż mleka i jaj w gospodarstwie.

13 października 2020 Powszechny Spis rolny 2020 – możliwe wywiady bezpośrednie

Powszechny Spis rolny 2020 – możliwe wywiady bezpośrednie

Gmina Krobia informuje, że od 10 października 2020 roku decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego umożliwiono rachmistrzom terenowym przeprowadzenie spisu rolnego w formie wywiadów bezpośrednich z zachowaniem wszystkich zaleceń sanitarnych. Rolnicy, którym nie odpowiada forma spisu przeprowadzonego przez rachmistrza podczas wywiadu bezpośredniego mogą skorzystać z innych możliwości wywiązania się z obowiązku spisowego, tj. przeprowadzenia spisu w formie wywiadu telefonicznego bądź w formie samospisu internetowego.

06 października 2020 Loteria Powszechnego Spisu Rolnego!

Loteria Powszechnego Spisu Rolnego!

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Do wygrania są laptopy, tablety oraz dyski przenośne. Uczestnikami loterii mogą być wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy spisali się poprzez aplikację dostępną na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.

06 października 2020 Odbierz telefon i spisz się podczas wywiadu telefonicznego

Odbierz telefon i spisz się podczas wywiadu telefonicznego

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego wydał komunikat, na podstawie którego do odwołania rachmistrzowie terenowi będą przeprowadzać wyłącznie wywiady telefoniczne (ze względu bezpieczeństwa odwołano pracę w terenie w formie wywiadów bezpośrednich).