Konkursy dla NGO

11 października 2019 Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Podziel się działaniami godnymi uwagi!

Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie pn.: „Działania Godne Uwagi”. Celem Konkursu jest upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie organizacje oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców.

24 maja 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 688) zgodnie z „Programem współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Termin składania ofert upływa 14 czerwca 2019 r. o godzinie 15:00.

17 kwietnia 2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury fizycznej

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w zakresie kultury fizycznej w 2019 roku, przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym

04 kwietnia 2019 Szansa na granty!

Szansa na granty!

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza konkursy grantowe: PGS - Program Grantów Społecznych oraz Działaj Lokalnie XI 2019. Termin składania wniosków upływa z dniem 6 maja br., a pula grantów wyniesie odpowiednio: 50 tys. zł w przypadku konkursu PGS oraz minimum 55 tys. zł w ramach programu "Działaj Lokalnie".

09 stycznia 2019 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku zakresie: a) kultury fizycznej, b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom

05 grudnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku zakresie: a) kultury fizycznej, b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

27 lipca 2018 Ruszył konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Ruszył konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Wiecej informacji na stronie PISOP.ORG.PL

30 kwietnia 2018 Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert

Burmistrz Krobi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

28 kwietnia 2018 Przed nimi czas społecznych działań

Przed nimi czas społecznych działań

Tegoroczny „Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara”, organizowany w ramach projektu pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, zakończył się sporym sukcesem dla przedstawicieli gminy Krobia.

28 kwietnia 2018 Rusza tegoroczny PGS

Rusza tegoroczny PGS

Stowarzyszenie "Dziecko" ogłasza Konkurs Grantowy PGS - Program Grantów Społecznych. Celem konkursu jest wsparcie projektów, integrujących lokalną społeczność.